Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

Dátum Popis zmluvy A szerződés leírása  
2014-12-23 zmluva o poskyt. štipendia- Farkasová Kristína tanulmányi támogatási szerződés- Farkas Krisztina Stiahnuť
2014-12-17 Kúpna zmluva- Vég Blažej, Végová Zuzana Adásvételi szerzödés- Vég Balázs, Vég Zsuzsa Stiahnuť
2014-11-25 Kúpna zmluva - Štefan Határ, Rita Határová Szerződés - Határ István, Határ Rita Stiahnuť
2014-11-24 zmluva o poskyt. štpenida- Derzsi tanulmány tmogatási szerzodes- Derzsi Stiahnuť
2014-11-20 zmluva o poskyt.štipendia- Jerábek Tanulmány támogatási szerződés- Jerábek Stiahnuť
2014-11-20 Zmluva o poskyt.štidendia- Nagy T. Tanulmány támogatási szerzodes- Nagy T. Stiahnuť
2014-11-20 Zmluva o poskyt.štipendia- Nagy tanulmány támogatási szerzode- Nagy Stiahnuť
2014-11-20 zmluva o poskyt.štipendia- Menyhart tanulmány támogatási szerzode- Menyhart Stiahnuť
2014-11-17 Poistná zmluva - Generali Biztosítási szerződés - Generali Stiahnuť
2014-11-04 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci - Podpora opatrovateľskej služby 1. sz. toldalék a szerződéshez - A gondozószolgálat támogatása Stiahnuť
2014-11-03 Mandátna zmluva - Beáta Nagyová Megbízási szerződés - Nagy Beáta Stiahnuť
2014-10-30 Objednávka - Farkas Gábor Megrendelő - Farkas Gábor Stiahnuť
2014-10-29 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby-Margita Soókiová Szociális szolgáltatásról szóló szerződés - Soóki Margit Stiahnuť
2014-10-29 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Alžbeta Kovačíková Szociális szolgáltatásról szóló szerződés - Kovačík Erzsébet Stiahnuť
2014-10-24 Nájomná zmluva - Margita Csánóová Bérleti szerződés - Csánó Margit Stiahnuť
2014-10-22 Objednávka - Paulos-DLS Megrendelő - Paulos-DLS Stiahnuť
2014-10-17 Zmluva o zriadení vecného bremena - Bokada Szerződés a szolgalmi jogról - Bokada Stiahnuť
2014-10-14 Zmluva o čistení odpadových vôd - Klaudia Vargová Szennyvíztisztító szerződés - Klaudia Vargová Stiahnuť
2014-10-08 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby- Otto Matus Szociális szolgáltatásról szóló szerződés - Matus Ottó Stiahnuť
2014-10-07 Objednávka - SVP Megrendelő - SVP Stiahnuť
2014-10-05 Zmluva o zdriženej dodávke elektriny, 24 b.j. - ZSE Áramszolgáltatásról szóló szerződés, 24 lakásegys. - ZSE Stiahnuť
2014-10-05 Zmluva o združenej dodávke elektriny 24 b.j./2 - ZSE Áramszolgáltatásról szóló szerződés 24 lakásegys./2 - ZSE Stiahnuť
2014-09-30 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 1. časť A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02-es sz. kiegészítése - 1. rész. Stiahnuť
2014-09-30 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 2. časť A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02-es sz. kiegészítése - 2. rész Stiahnuť
2014-09-30 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 3. časť A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02-es sz. kiegészítése - 3. rész Stiahnuť
2014-09-30 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu - 4. časť A gázszolgáltatásról szóló szerződés 02. sz. kiegészítése - 4. rész Stiahnuť
2014-09-30 Objednávka - FM Steel Megrendelő - FM Steel Stiahnuť
2014-09-24 Dodatok č. 1 k záložnej zmluve - Štátny fond rozvoja bývania A szerződés 1. sz. kiegészítése - Állami Lakásfejlesztési Alap Stiahnuť
2014-09-08 Dohoda o vykonaní umeleckej činnosti - Elevenidea kft. Előadóművészi megállapodás - Elevenidea kft. Stiahnuť
2014-09-05 Zmluva o dielo - Výstavba dreveného altánk pred domom smútku - Vrakúň Szerződés - Eresz építése a várkonyi temetőben Stiahnuť
2014-08-28 Záložná zmluva - ŠFRB Szerződés - Állami Lakásfejlesztési Alap Stiahnuť
2014-08-28 Záložná zmluva 200/273/2014 - ŠFRB Szerződés 200/273/2014 - Állami Lakásfejlesztési Alap Stiahnuť
2014-08-26 Kúpna zmluva- Frühvald Adásvételi szerződés- Frühvald Stiahnuť
2014-08-25 Zmluva o spolupráci Együttműködési szerződés Stiahnuť
2014-08-20 Zmluva - audítor Szerződés - Könyvvizsgáló Stiahnuť
2014-08-18 Zmluva o dielo - Ladislav Mészáros ml. - Výstavba dreveného altánku v cintoríne, čast Nekyje na O. Szerződés - ifj. Mészáros László - Eresz építése a nyéki temetőben Stiahnuť
2014-08-18 Zmluva o dielo - 3Connect - Výstavba komunitného centra - stavebné úpravy Szerződés - 3Connect - Közösségi központ - építési munkák Stiahnuť
2014-08-15 Zmluva o dielo - LOBO - Výstavba komunitného centra Szerződés - LOBO - Közösségi központ építése Stiahnuť
2014-08-15 Zmluva o dielo - Energy project Szerződés - Energy project Stiahnuť
2014-08-14 Objednávka - Mejoma Megrendelő - Mejoma Stiahnuť
2014-08-14 Zmluva o dielo - Mejoma - Výstavba chodníka pozdĺž Hlavnej ulice v parku Szerződés - Mejoma - Járda építése a Fő utca mentén Stiahnuť
2014-08-11 Zmluva o nájme bytu - Elvira Hodosiová Bérleti szerződés - Hodosi Elvira Stiahnuť
2014-08-05 Zmluva - generali - 24 b.j. Szerzödés - Generali - 24 lakás Stiahnuť
2014-07-31 Zmluva o sprostredkovaní - Directreal Megbízási szerződés - Directreal Stiahnuť
2014-07-28 Zmluva o nájme bytu - Judita Saláthová Bérleti szerződés - Saláth Judit Stiahnuť
2014-07-20 Nájomná zmluva - GET group Bérleti szerződés - GET group Stiahnuť
2014-07-10 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Kovács Edit, Tomáš A vételi szerződés 1. sz. kiegészítése - Kovács Edit, Tamás Stiahnuť
2014-06-27 Dohoda - ÚPSVaR Megállapodás - Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal Stiahnuť
2014-06-27 Zmluva o poskytnutí dotácie - TTSK Dotációs szerződés - Nagyszombat megye Stiahnuť
2014-06-27 Objednávka- Národná geograficko informačná sr.o. Megrendelő - Národná geograficko informačná s.r.o. Stiahnuť
2014-06-27 Poistenie Generali - 2 b.j. Generali biztosítás - 2 lakásegység Stiahnuť
2014-06-27 Zmluva Generali - Trhovisko, autobusová zastávka Generali szerződés - Piactér, buszmegálló Stiahnuť
2014-06-25 Objednávka - rozbor odpadovej vody Megrendelő - szennyvíz elemzés Stiahnuť
2014-06-20 Zmluva o spolupráci - Pomôže celé Slovensko Együttműködési szerződés - Egész Szlovákia segít Stiahnuť
2014-05-23 O čistení odpadových vôd - Nagy Štefan Szennyvíztisztító szerződés - Nagy Štefan Stiahnuť
2014-05-15 Zmluva - Kuti Disco Studio Szerződés - Kuti Disco Studio Stiahnuť
2014-05-14 Kúpna zmluva - Véghová Alica, Végh Roland Telekeladás - Végh Alica, Roland Stiahnuť
2014-05-09 Zmluva o nájme - István Fekete Bérleti szerződés - Fekete István Stiahnuť
2014-05-02 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - trhovisko - 1. čať Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - piactér - 1. rész Stiahnuť
2014-05-02 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - trhovisko - 2. časť Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - piactér - 2. rész Stiahnuť
2014-04-30 Kúpna zmluva - Kovács Edita, Tomáš Szerződés - telekeladás - Kovács Edit, Tamás Stiahnuť
2014-04-30 Zmluva - Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi Szerződés - Mária Gulázsiová Stiahnuť
2014-04-29 Záložná zmluva - MDVRR Szerződés - MDVRR Stiahnuť
2014-04-23 O čistení odpadových vôd – Barnabás Rákóczi Szennyvíztisztító szerződés- Rákóczi Barnabás Stiahnuť
2014-04-15 Zmluva o dielo - Mejoma - Betónové oplotenie - Nekyje na Ostrove Szerzödés - Mejoma - Betonkerítés építése a nyéki temetőnél Stiahnuť
2014-04-10 Zmluva na poskytnutie služby - Dogazyl Szerződés - szolgáltatásnyújtás - Dogazyl Stiahnuť
2014-04-10 Odborná prax - Rafael Füssy Szakmai gyakorlat - Füssy Rafael Stiahnuť
2014-04-03 Odborná prax - Szabó Gábor Szakmai gyakorlat - Szabó Gábor Stiahnuť
2014-04-02 Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia - Hydrocoop Szerződés - Projektdokumentáció - Hydrocoop Stiahnuť
2014-04-01 Úrazové poistenie - Uniqua Balesetbiztosítás - Uniqua Stiahnuť
2014-04-01 Objednávka - Geoplan Megrendelő - Geoplan Stiahnuť
2014-03-31 Zmluva o nájme - kompostér - Tamás Vadkerti Szeződés - komposztáló - Vadkerti Tamás Stiahnuť
2014-03-31 Objednávka - Západoslovenská vodárenská spol. Megrendelő - Nyugatszlovákiai vízművek Stiahnuť
2014-03-28 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo - Art restauro A szerződés 2. sz. kiegészítése- Art restauro Stiahnuť
2014-03-27 Objednávka - Ing. Jozef Libárdi Megrendelő - Ing. Jozef Libárdi Stiahnuť
2014-03-26 Zmluva o dielo - B.C.INVEST,UPn Szerződés - B.C.INVEST,UPn Stiahnuť
2014-03-21 Objednávka - GAS-MOUNT - vodovod, vetva B Megrendelő - GAS-MOUNT - vízvezeték, B-ág Stiahnuť
2014-03-20 BOKADA a.s. - ČOV BOKADA a.s. - szennyvíz Stiahnuť
2014-03-18 O čistení odpadových vôd – Jozef Vízy Szennyvíztisztító szerződés - Vízy Jozef Stiahnuť
2014-03-14 Zmluva o dielo - Radúz Salej Szerződés - Radúz Salej Stiahnuť
2014-03-11 Dohoda - Rácz 92´Bt. - Balkan Fanatik Megállapodás - Rácz 92´Bt. - Balkan Fanatik Stiahnuť
2014-03-11 Dohoda - Rácz 92´Bt. - Caramel Megállapodás - Rácz 92´Bt. - Caramel Stiahnuť
2014-03-11 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Gizela Borbélyová A szerződés 1. sz. kiegészítése - Borbély Gizella Stiahnuť
2014-03-06 O čistení odpadových vôd – Július Sebők Szennyvíztisztító szerződés - Sebők Július Stiahnuť
2014-03-05 O čistení odpadových vôd – Juraj Kósa Szennyvíztisztító szerződés- Kósa Juraj Stiahnuť
2014-03-05 O čistení odpadových vôd – Ladislav Schvikker Szennyvíztisztító szerződés- Schvikker Ladislav Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd -Penzinger Vojtech Szenyvíz tisztító szerződés - Penzinger Vojtech Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Jozef Nagy Szennyvíztisztító szerződés- Nagy Jozef Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Jozef Mizera Szennyvíztisztító szerződés-Mizera Jozef Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Jozef Méhes - MEVIN Szennyvíztisztító szerződés-Méhes Jozef -MEVIN Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – COBRA B&G,s.r.o Szennyvíztisztító szerződés-COBRA B&G,s.r.o Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Vizi Štefan Szennyvíztisztító szerződés-Štefan Vizi Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Mikuláš Bernáth Szennyvíztisztító szerződés-Bernáth Mikuláš Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – František Czafik Szennyvíztisztító szerződés- Czafik František Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Szilvia Feketeová Szennyvíztisztító szerződés- Feketeová Szilvia Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Eva Soósová Szennyvíztisztító szerződés- Soósová Eva Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Ladislav Hegedűs Szennyvíztisztító szerződés-Hegedűs Ladislav Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Laura Bíróová Szennyvíztisztító szerződés - Bíróová Laura Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Imrich Bögi Szennyvíztisztító szerződés- Bögi Imrich Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Tibor Aranyosi Szennyvíztisztító szerződés- Aranyosi Tibor Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Juraj Fodor Szennyvíztisztító szerződés- Fodor Juraj Stiahnuť
2014-03-04 O čistení odpadových vôd – Dionýz Matus Szennyvíztisztító szerződés- Matus Dionýz Stiahnuť
2014-03-01 O čistení odpadových vôd – Ladislav Pőthe Szennyvíztisztító szerződés- Pőthe Ladislav Stiahnuť
2014-02-20 Zmluva o dielo - Korpodský rad - Ekom Plus Szerződés - Korpodi sor - Ekom Plus Stiahnuť
2014-02-19 Objednávka - Chlórmont Megrendelő - Chlórmont Stiahnuť
2014-02-05 Zmluva o pripojení - Západoslovenská distribučná Szerződés a bekötésről - Západoslovenská distribučná Stiahnuť
2014-02-03 Dodatok č. 4 k Zml. o zriad. spoločného stavebného úradu A szerződés 4. sz. kiegészítése - Közös építésügyi hivatal Stiahnuť
2014-02-01 Dohoda o obstarávan územnoplánovacej dokumentácie Közbeszerzési egyezség - falurendezési terv Stiahnuť
2014-01-29 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve - Lucia Grófová A szerződés 2. sz. kiegészítése - Gróf Lucia Stiahnuť
2014-01-28 Kúpna zmluva - Mikuláš Kukucs Adásvételi szerződés - Kukucs Miklós Stiahnuť
2014-01-21 Zmluva o poskytovaní služieb - Kedros Szolgáltatási szerződés - Kedros Stiahnuť
2014-01-20 Kúpna zmluva - Edita Kovácsová Adásvételi szerződés- Kovács Edit Stiahnuť
2014-01-15 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy - Gabriel Frühvald Megegyezés a szerződés felbontásáról - Frühvald Gábor Stiahnuť
2014-01-14 Kúpna zmluva - Gabriel Frühvald Stavebniny Adásvételi szerződés - Gabriel Frühvald Stavebniny Stiahnuť
2014-01-13 Kúpna zmluva - Gizela Borbélyová Adásvételi szerződés - Borbély Gizella Stiahnuť
2014-01-10 Dodatok č. 6 k zmluve - Združ. podn. Gulázsi 6. sz. szerződéskiegészítés- Združ. podn. Gulázsi Stiahnuť
2014-005-23 O čistení odpadových vôd -Štefan Nagy Szennyvíz tisztító szerződés -Nagy Štefan Stiahnuť
2013-12-27 Dodatok č. 4 k zmluve - FIN.M.O.S. 4. sz. kiegészítés a szerződéshez - FIN.M.O.S. Stiahnuť
2013-12-27 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Edmund Végh A bérleti szerződés 1. sz. kiegészítése - Végh Ödön Stiahnuť
2013-12-23 Kúpna zmluva - Renáta, Márió Képesi Adásvételi szerződés - Képesi Renáta, Márió Stiahnuť
2013-12-20 Kúpna zmluva - Hervay Alexandra, Juraj Adásvételi szerződés - Hervay Alexandra, György Stiahnuť
2013-12-18 Zmluva o dodávke CNG CNG szerződés Stiahnuť
2013-12-17 Objednávka - EPRA Megrendelő - EPRA Stiahnuť
2013-12-13 Zmluva o dielo - Farkas Alexander - LOBO Szerződés - Farkas Sándor - LOBO Stiahnuť
2013-12-03 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Pekostav A szerződés 2. sz. kiegészítése - Pekostav Stiahnuť
2013-11-29 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - 3Connect 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - 3Connect Stiahnuť
2013-11-13 Kúpna zmluva - Michal Horváth Adásvételi szerződés - Horváth Mihály Stiahnuť
2013-11-08 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Art Restauro 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - Art Restauro Stiahnuť
2013-10-29 Zmluva o poskytnutí štipendia - Róbert Jerábek Támogatási szerződés - Jerábek Róbert Stiahnuť
2013-10-29 Zmluva o poskytnutí štipendia - Kristína Farkasová Támogatási szerződés - Farkas Krisztina Stiahnuť
2013-10-29 Zmluva o poskytnutí štipendia - Katarína Méhesová Támogatási szerződés - Méhes Katalin Stiahnuť
2013-10-18 Kúpna zmluva - Tomáš Kósa, Anikó Kósaová Adásvételi szerződés - Kósa Tamás és Anikó Stiahnuť
2013-10-15 Kúpna zmluva - Zuzana Stanyíková Adásvételi szerződés - Stanyíková Zuzana Stiahnuť
2013-10-15 Objednávka - oprava sochy Megrendelő - szoborjavítás Stiahnuť
2013-10-14 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Szerződés - Slovak Telekom Stiahnuť
2013-10-11 Objednávka - elektroinštalačné práce Megrendelő - villanymunkálatok Stiahnuť
2013-10-07 Kúpna zmluva - Mikuláš Kukucs Adásvételi szerződés - Kukucs Miklós Stiahnuť
2013-10-02 Nájomná zmluva - Agrodor Bérleti szerződés - Agrodor Stiahnuť
2013-09-30 Objednávka - 3Connect Megrendelő - 3Connect Stiahnuť
2013-09-30 Objednávka - 3Connect Megrendelő - 3Connect Stiahnuť
2013-09-24 Reštaurovanie sochy Szoborrestaurálás Stiahnuť
2013-09-24 Kúpna zmluva - Roland Kósa Adásvételi szerződés - Kósa Roland Stiahnuť
2013-09-21 Zmluva o nájme nebytových priestorov pre bankomat Bérleti szerződés - bankautomata Stiahnuť
2013-09-19 Záložná zmluva - ŠFRB Jelzálogszerződés - Állami Lakásfejlesztési Alap Stiahnuť
2013-09-12 Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy - Németh Megállapodás a szerződés felbontásáról - Németh Stiahnuť
2013-09-04 Kúpna zmluva - Katarína Zuzáková Szerződés - Telekeladás - Katarína Zuzáková Stiahnuť
2013-09-03 Zmluva o splátkovom úvere Hitelszerződés Stiahnuť
2013-09-02 Kúpna zmluva - Gellért Végh ml. Telekeladás - ifj. Végh Gellért Stiahnuť
2013-08-16 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - István Fekete 1. sz. kiegészítés az adásvételi szerződéshez - Fekete István Stiahnuť
2013-07-25 Kúpna zmluva - Kúpa ČOV Szerződés - Szennyvíztisztító-vétel Stiahnuť
2013-07-19 Kúpna zmluva - Viola Csejtey Adásvételi szerződés - Csejtey Viola Stiahnuť
2013-07-12 Kúpna zmluva - Roland Kósa Adásvételi szerződés - Kósa Roland Stiahnuť
2013-07-04 Predaj pozemku - Szilárd Matlák Adásvételi szerződés - Matlák Szilárd Stiahnuť
2013-07-02 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ČOV projekt Szerződés - Víztisztítóállomás felújítása projekt Stiahnuť
2013-06-28 Zmluva o poskytovaní služieb - RRA Podunajsko Projekt menedzsment szerződés - RRA Podunajsko Stiahnuť
2013-06-28 Objednávka - Mejoma Megrendelő - Mejoma Stiahnuť
2013-06-26 Dohoda - o prijatí 1 zamestnanca na čistenie verejných priestranstiev Megállapodás - 1 személy alkalmazásáról, nyilvános terület tisztítására Stiahnuť
2013-06-20 Nájomná zmluva - Štefan Lelkes Bérleti szerződés - Lelkes István Stiahnuť
2013-06-14 Kúpna zmluva - Ondrej Méhes Adásvételi szerződés - Méhes András Stiahnuť
2013-06-11 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Mejoma 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - Mejoma Stiahnuť
2013-06-10 objednávka- socha ihrisko megrendelő- szobor játszótér Stiahnuť
2013-06-05 Zmluva o dielo - Ing. Martin Neumann - Projektová dokumentácia cyklotrasy Szerződés - Ing. Martin Neumann - Bicikliút projekt Stiahnuť
2013-06-04 Zmluva - Divadlo Rivalda Megbízási szerződés - Rivalda színház Stiahnuť
2013-06-04 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Kulcsárová, Füssiová 1. számú kiegészítés a bérleti szerződéshez - Kulcsár, Füssi Stiahnuť
2013-06-04 Objednávka - Vystúpenie speváčok Adrienn Szekeres a Mónika Veres Megrendelő - Szekeres Adrienn és Veres Mónika fellépése Stiahnuť
2013-06-03 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Pekostav 1. sz. kiegészítés a szerződéshez - Pekostav Stiahnuť
2013-05-30 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Pentas-F 2. sz. kiegészítés a szerződéshez - Pentas-F Stiahnuť
2013-05-28 Generali - Poistenie hracích prvkov na ihrisku Generali - Játszótéri elemek biztosítása Stiahnuť
2013-05-21 Zmluva - Marika Goda speváčka Szerződés - Goda Marika énekesnő Stiahnuť
2013-05-20 Darovacia zmluva - Žitnoostrovské osvetové stredisko Ajándékozási szerződés - Csallóközi Népművelési Központ Stiahnuť
2013-05-07 Zmluva o nájme - Cyklotrasy bez harníc- Mikroregión Warkun Bérleti szerződés - bicikliút - Warkun mikrorégió Stiahnuť
2013-05-07 Zmluva o dielo - Aquanor - Jazierko Szerződés - Aquanor - Tóépítés Stiahnuť
2013-05-06 Zmluva o dielo - Mejoma - Chodník - Körtvélyešská ulica Szerződés - Mejoma - A Körtvélyesi úti járda felújítása Stiahnuť
2013-05-06 Zmluva o dielo - Odvodňovacie vsaky- Ekostav Szerződés - Vízelvezető árkok - Ekostav Stiahnuť
2013-05-03 Kúpna zmluva - pozemok - Karolina Hamarová, Peter Borbély Szerződés - telekeladás - Hamar Karolina, Borbély Péter Stiahnuť
2013-05-02 Zmluva - 3Connect - trhovisko Szerződés - 3Connect - piactér Stiahnuť
2013-05-02 Zmluva o dielo - Pekostav - Trhovisko - Autob. zastávka+predajne Szerződés - Pekostav - Piactér - Megálló+árusító helyek Stiahnuť
2013-04-30 Odborná prax - Eszter Méhes Szakmai gyakorlat - Méhes Eszter Stiahnuť
2013-04-29 Odborná prax - Gódány Ágnes Szakmai gyakorlat - Gódány Ágnes Stiahnuť
2013-04-29 Odborná prax - Edina Nagyová Szakmai gyakorlat - Nagy Edina Stiahnuť
2013-04-26 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Orange Szerződés - Orange Stiahnuť
2013-04-05 Zmluva - Rekonštrukcia Mihálskej ulice pri detskom ihrisku Szerződés - A Mihályfi-tag utca felújítása a játszótérnél Stiahnuť
2013-04-05 Zmluva - Výstavba parkoviska pri detskom ihrisku Szerződés - Parkoló építése a játszótérnél Stiahnuť
2013-04-05 Zmluva- Športové ihrisko pri detskom ihrisku Szerződés - Sportpálya a játszótérnél Stiahnuť
2013-04-03 Zmluva o nájme kompostárne Komposztáló bérleti szerződés Stiahnuť
2013-03-29 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - Technické služby 1. sz. melléklet a bérleti szerződéshez - Technické služby Stiahnuť
2013-03-28 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - SPP Előszerződés a szolgalmi jogról - SPP Stiahnuť
2013-03-27 Dodatok k zmluve Orange Toldalék a szerződéshez Orange Stiahnuť
2013-03-27 Zmluva o prenájme výkonu práva poľovníctva - Amade Gabčíkovo Bérleti szerződés - vadászati jog- Amade Bős Stiahnuť
2013-03-25 Zmluva o dielo - Realizácia Informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel Szerződés - Sebességmérő kihelyezése Stiahnuť
2013-03-11 Zmluva-detské ihrisko-oddychové miesto a prístup k predajným miestam Szerződés-játszótér-pihenőhely és út Stiahnuť
2013-03-11 Zmluva-chodník II. a základ pre most Szerződés-járda II. és híd alapok Stiahnuť
2013-03-01 Dodatok č. 3 k Zml. o zriad. spoločného stavebného úradu A szerződés 3. sz. kiegészítése - Közös építésügyi hivatal Stiahnuť
2013-02-28 Zml. o poskyt. nenávrat. fin. príspevku - Detské ihrisko 1. časť Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - Játszótér 1.rész Stiahnuť
2013-02-28 Zml. o poskyt. nenávrat. fin. prísp.- Detské ihrisko - 2. časť Szerződés a vissza nem térítendő támogatásról - Játszótér- 2. rész Stiahnuť
2013-02-28 Kúpna zmluva - Lucia Grófová Szerződés - Gróf Lucia Stiahnuť
2013-02-28 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Lucia Grófová 1sz. szerződéskiegészítés- Gróf Lucia Stiahnuť
2013-02-18 Nájomná zmluva - Gabriel Frühvald Bérleti szerződés - Frühvald Gábor Stiahnuť
2013-02-18 Zmluva o spolupráci - Západoslovenská distribučná Együttműködési szerződés - Villamosművek Stiahnuť
2013-02-07 Mapa - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Térkép - Csallóközi városok és falvak társulása Stiahnuť
2013-02-05 Zmluva o dodávke CNG Szerződés - CNG szolgáltatás Stiahnuť
2013-02-01 Predaj pozemku - František Jerábek Telekeladás - Jerábek Ferenc Stiahnuť
2013-01-04 Kúpna zmluva - Forrád - Melinda Kósová Telekeladás - Forrád - Kósa Melinda Stiahnuť
2013-01-02 Kúpna zmluva - Forrád - Attila a Anastázia Szabó Telekeladás - Forrád - Szabó Attila és Anasztázia Stiahnuť
2013-01-02 Dodatok č.1 k zmluve - Elektrosvit 1. sz. toldalék a szerződéshez - Elektrosvit Stiahnuť
2012-12-18 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Gabriel Frühvald Előszerződés - Frühvald Gábor Stiahnuť
2012-12-17 Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia FIN MOS 3. számú melléklet a közvilágításról szóló szerződéshez FIN MOS Stiahnuť
2012-12-14 Dodatok k zmluve - verejné osvetlenie Toldalék a szerződéshez - közvilágítás Stiahnuť
2012-12-04 Zmluva o združenej dodávke elektriny - k novému odber. zariad. Áramszolgáltatásról szóló szerződés - az új fogyasztóhoz Stiahnuť
2012-12-03 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Pentas-F - výstavba príjazdovej komunikácie 1. sz. melléklet a Szerződéshez - Pentas-F - útépítés Stiahnuť
2012-11-26 Kúpa pozemku od Tibora Hodossyho Telekvásárlás Hodossy Tibortól Stiahnuť
2012-11-23 Kúpna zmluva - pozemok - Gabriel a Marta Bleho Telekeladás - Bleho Gábor és Márta Stiahnuť
2012-11-19 Zmluva o posktytnutí štipendia Ösztöndíjszerződés Stiahnuť
2012-11-15 Kúpa pozemku - trafostanica Telekvásárlás - trafoállomás Stiahnuť
2012-11-09 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Szerződés - elektromos fogyasztó berendezés csatlakoztatása Stiahnuť
2012-11-05 Zmluva o dielo - det. ihrisko/elektroinštal. - 3Connect Szerződés - játszótér/villany - 3Connect Stiahnuť
2012-11-01 Zmluva o poskytnutí štipendía - Katarína Méhesová Ösztöndíjszerződés - Méhes Katalin Stiahnuť
2012-10-31 Dohoda o ukončení zmluvy - Margita Csánóová Megállapodás a szerzödés felbontásáról - Csánó Margit Stiahnuť
2012-10-31 Nájomná zmluva - Margita Csánóová Bérleti szerződés - Csánó Margit Stiahnuť
2012-10-31 Zmluva - Bethlen Gábor Támogatási szerződés - Bethlen Gábor Stiahnuť
2012-10-26 Zmluva o dielo (det. ihrisko/chodník) - Mejoma Szerződés (játszótér/járda) - Mejoma Stiahnuť
2012-10-26 Mandátna zmluva-stavebný dozor Szerződés-építési felügyelő Stiahnuť
2012-10-19 Nájomná zmluva - Csánóová Margita Szerződés - Csánó Margit Stiahnuť
2012-10-05 Dodatok k zmluve - T-Com Toldalék a szerződéshez - T-Com Stiahnuť
2012-10-03 Zmluva o vypracovaní projektu s RRA Podunajsko Szerződés-projekt kidolgozása-RRA Podunajsko Stiahnuť
2012-10-01 Zmluva o uzavr. bud. náj. zmluvy Előszerződés Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dodávke plynu- OU toldalék a gázszerződéshez- hivatal Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod. plynu- PZ toldalék a gázszerződéshez- Tűzoltószertár Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod. plynu- KD toldalék a gázszerződéshez- kultúrház Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod.plynu- posta toldalék a gázszerződéshez-posta Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod. plynu- TJ hala toldalék a gázszerződéshez- sport. hala Stiahnuť
2012-09-26 dodatok z zmluve o dod. plynu- TJ presso toldalék a gázszeződéshez- sport. presszó Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod. plynu- TJ toldalék a gázszerződéshez- sportépület Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod.plynu- MŠ toldalék a gázszerződéshez- óvoda Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod. plynu- ŠJ toldalék a gázszerződéshez- konyha Stiahnuť
2012-09-26 dodatok k zmluve o dod. plynu- štadion toldalék a gázszerződéshez- stadion Stiahnuť
2012-09-19 Výstavba cesty Pentas Útépítés Pentas Stiahnuť
2012-09-13 Kúpna zmluva - Fekete, Véghová, Bognárová... Adásvételi szerződés - Fekete, Végh, Bognár... Stiahnuť
2012-09-05 Dodatok poľovníci Vadász kiegészítés Stiahnuť
2012-08-27 Škôlka výmena okien Ovi ablakcsere Stiahnuť
2012-08-15 Prípravné práce Előkészítő munkálatok Stiahnuť
2012-08-08 poistenie strojov Biztosítás -gázkazánok Stiahnuť
2012-08-07 Ihrisko I zmluva Játszótér I szerződés Stiahnuť
2012-08-07 Nájom škôlka Bérlet ovi Stiahnuť
2012-06-18 Zmluva Gódány Szerződés Gódány Stiahnuť
2012-06-14 Dotácia(hasiči) Támogatás(tűzoltók) Stiahnuť
2012-06-07 Dodatok k zmluve Pentas Szerződéskiegészítés Pentas Stiahnuť
2012-06-06 Dodatok-FIN.M.O.S.a.s. Szerz.kiegészítés-FIN.M.O.S.a.s. Stiahnuť
2012-05-21 Objednávka- Gas Mount s.r.o. Megrendelő- Gas Mount s.r.o. Stiahnuť
2012-05-21 Darovacia zmluva-JK gabčíkovo, s.r.o. Ajándékozási szerz.-JK Gabčíkovo, s.r.o. Stiahnuť
2012-05-14 Krajná Széleleje Stiahnuť
2012-05-05 Vinohrady I Szőlőskert I Stiahnuť
2012-05-05 Vinohrady II Szőlőskert II Stiahnuť
2012-04-25 Kúpna Molnár Vétel Molnár Stiahnuť
2012-04-18 Kúpna Grábics Vétel Grábics Stiahnuť
2012-04-11 Objednávka-Gas-Mount s.r.o. Megrendelő-Gas-Mount s.r.o. Stiahnuť
2012-04-10 Dodatok k zmluve 1403 Szerződéskiegészítés 1403 Stiahnuť
2012-04-04 Objednávka-Pentas-F s.r.o. Megrendelő-Pentas-F s.r.o. Stiahnuť
2012-04-04 Objednávka-Viatop s.r.o. Megrendelő-Viatop s.r.o. Stiahnuť
2012-04-04 Nájom Technické služby Bérlet technikai szolgáltatások Stiahnuť
2012-03-28 Ekostav-AB, s.r.o. Ekostav-AB, s.r.o. Stiahnuť
2012-03-28 Empemont Slovakia s.r.o. Empemont Slovakia s.r.o. Stiahnuť
2012-03-28 ZSE Distribúcia, a.s. ZSE Distribúcia, a.s. Stiahnuť
2012-03-01 Kúpna zmluva-Gas-Mount Adásvételi szerz.- Gas-Mount Stiahnuť
2012-02-29 Nájom Arvum Bérlet Arvum Stiahnuť
2012-02-24 Zmluva o nájme-Pentas-F,s.r.o. Bérleti szerződés-Pentas-F,s.r.o. Stiahnuť
2012-02-15 Nájomná zmluva-Mária Drobná Bérleti szerződés-Mária Drobná Stiahnuť
2012-02-15 Nájomná zmluva-č.parc.237/5 Bérleti szerződés-parc.sz.237/5 Stiahnuť
2012-02-15 Nájomná zmluva o poľ.revíru Bérleti szerződés a vadászati jogra Stiahnuť
2012-02-08 Zmluva o vypracovaní projektu Projekt szerződés Stiahnuť
2012-02-08 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Elővételi szerződés Stiahnuť
2012-01-30 Kúpna zmluva-Szabó Telekeladási szerz.-Szabó Stiahnuť
2012-01-10 Vyhodnotenie obhodnej verejnej súťaže na predaj nehn.majetku Ingatlaneladási versenytárgy.kiértékelése Stiahnuť
2011-12-30 Fodor-Fekete Fodor-Fekete Stiahnuť
2011-12-30 Vecné bremeno Teherrátétel Stiahnuť
2011-12-15 Nájom Horváth Bérlet Horváth Stiahnuť
2011-12-15 Nájom Végh Bérlet Végh Stiahnuť
2011-12-15 Nájom Kósa Bérlet Kósa Stiahnuť
2011-12-15 Zmluva DSRRA DS RRA szerződés Stiahnuť
2011-12-14 Kúpna zmluva - Gabriela Vadkerti Hodosi, parc. č.: 250/169 Adásvételi szerződés - Gabriela Vadkerti Hodosi, parc. sz.: 250/169 Stiahnuť
2011-12-07 Kúpna zmluva - PaedDr. Štefan Fazekas, parc. č.: 251/53 Adásvételi szerződés - PaedDr. Štefan Fazekas, parc. sz.: 251/53 Stiahnuť
2011-11-28 štipendium ösztöndíj Stiahnuť
2011-11-25 Forrad simcsik Forrad simcsik Stiahnuť
2011-11-25 Forrad szabo Forrad szabo Stiahnuť
2011-11-20 Zmluva - Ing. Dagmar Horáková Szerződés - Ing. Dagmar Horáková Stiahnuť
2011-11-20 Zmluva - Ing. Dagmar Horáková Szerződés - Ing. Dagmar Horáková Stiahnuť
2011-11-16 Kúpna zmluva - Štefan Szabó, parc. č.: 1634/49, 1364/86 Adásvételi szerződés - Štefan Szabó, parc. sz.: 1364/49, 1364/86 Stiahnuť
2011-11-02 Nájom kuchyňa Bérlet konyha Stiahnuť
2011-10-31 Zmluva o dielo - EKOSTAV Szerződés - EKOSTAV Stiahnuť
2011-10-28 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Vagyonbiztosítási szerződés Stiahnuť
2011-10-28 Dodatok č.1 k poistnej zmluve Vagyonbiztosítási szerz.1-es sz.melléklete Stiahnuť
2011-10-28 Dodatok č.2 k poistnej zmluve Vagyonbiztosítási szerz.2-es sz.melléklete Stiahnuť
2011-10-28 Dodatok č.3 k poistnej zmluve Vagyonbiztosítási szerz.3-as sz.melléklete Stiahnuť
2011-10-24 Nájom Saláth Bérlet Saláth Stiahnuť
2011-10-10 Kúpna zmluva - Kukucs Juraj, parc. č. 80/3 Adásvételi szerződés - Kukucs Juraj, parc. sz.: 80/3 Stiahnuť
2011-10-03 Forrád Juhász Forrád Juhász Stiahnuť
2011-10-03 Kukucs Pavol Kukucs Pál Stiahnuť
2011-10-03 Forrád Gútay Forrád Gútay Stiahnuť
2011-10-03 Forrád Kósa Forrád Kósa Stiahnuť
2011-09-30 Zmluva o dodávke CNG - SPP - Opel Zafira Szerződés - CNG - Opel Zafira Stiahnuť
2011-09-09 Zmluva o zriadení vecného bremena Szerződés - teher - Bleho Stiahnuť
2011-08-18 Zmluva o dielo - P R O T E L C O N T spol. s r.o. Munkaszerződés - P R O T E L C O N T spol. s r.o. Stiahnuť
2011-07-19 Fodor pozemok Fodor telek Stiahnuť
2011-07-10 Zmluva -Bethlen Gábor Támogatási szerződés - Bethlen Gábor Alapkezelő z.r.t. - kajak, kenu, sátrak Stiahnuť
2011-06-15 Forrád Méri Forrád Méri Stiahnuť
2011-06-15 Sankó pozemok Sankó telek Stiahnuť
2011-05-30 kúpna zmluva adásvételi szerződés Stiahnuť
2011-05-18 O poskytnutí právnych služieb Jogsegélyszolgálat Stiahnuť
2011-05-18 zánik mandátnej zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Jogsegélyszolgálat megszüntetése Stiahnuť
2011-05-18 Zmluva o nájme nebytových priestorov Bérleti szerződés Stiahnuť
2011-05-12 objednávka vodojem megrendelo vízház Stiahnuť
2011-05-09 Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe Szerződés - szakmai gyakorlat - Nagy Stiahnuť
2011-05-05 Zmluva o zabezpečení verejného osvetlenia Közvilágítás Stiahnuť
2011-05-05 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Kiegészités a nem visszatérítendő támogatás szerződéséhez Stiahnuť
2011-05-05 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - EkoFond - Opel Zafira Szerződés - EkoFond - Opel Zafira Stiahnuť
2011-04-11 Zmluva poľovnícke združenie Vadászervezet szerződés Stiahnuť
2011-04-08 Úver štadion Hitel lelátó Stiahnuť
2011-04-08 Úver vinkulácia Hitel vinkul Stiahnuť
2011-04-06 Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 2002/11/036-Bz-5 Megállapodás - számla Stiahnuť
2011-04-06 Dohoda o pristúpení k záväzku č. 2002/11/036-ZZ-5 Megállapodás a kötelezettségvállalásról - napkollektor Stiahnuť
2011-03-14 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny (ponuka - E. Stabil 2011-2012) Melléklet a szerződéshez - (ajánlat - E. Stabil 2011-2012) Stiahnuť
2011-03-10 Kúpna zmluva - Irma Kósaová - parc. č.: 1364/55, 1364/80 Adásvételi szerződés - telek - Irma Kósaová - parc. sz.: 1364/55, 1364/80 Stiahnuť
2011-03-01 úverová zmluva hitelszerződés Stiahnuť
2011-02-28 Zmluva o úvere Hitelszerződés Stiahnuť
2011-02-18 Zmluva o vinkulácii dotačného účtu č. 2002/11/024-ZZ-01 Szerződés - OTP Banka Stiahnuť
2011-02-10 Zmluva o OTP CITY konte Szerződés - OTP banka Stiahnuť
2011-02-08 mandatna zmluva mandátszerződés Stiahnuť
2011-01-18 Zmluva o združenej dodávke elektriny Szerződés - villany Stiahnuť
2011-01-17 Forrad Szab Forrad Szab Stiahnuť